Vận chuyển hành khách

I. Quy định về xác nhận lịch trình Ngày sau khi đặt xe, chúng tôi sẽ gửi tin nhắn SMS vào số điện thoại đặt xe hoặc email của quý khách để xác nhận lịch trình. Quý khách có trách nhiệm kiểm tra và thông báo lại cho chúng tôi nếu có sai sót. Chúng […]

Đọc thêm

Quyền riêng tư

Phần Quy định bảo vệ Quyền riêng tư này trình bày về việc chúng tôi (Xe VIP Nội Bài – Công ty Hùng Dương) xử lý thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi thu thập được khi Quý khách ở trong trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi, và khi […]

Đọc thêm