Hồ Ba Bể Bắc Kạn

DU LỊCH BẮC KẠN MÙA NÀO LÀ THÍCH HỢP NHẤT?

18-04-2019 15:04:54

Là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam, Bắc Kạn là một tỉnh giàu tiềm năng du lịch bởi sử phong phú của tài nguyên, khoáng sản và nền văn hóa độc đáo đậm đà bản sắc dân tộc miền núi. 1. Bắc Kạn đi mùa nào là thích hợp nhất? Khí hậu Bắc […]